/a>
Calendar of Events
Start of calendar events:
12/20/2017 Winter Break Dec. 20-Jan. 3
1/17/2018 International Fair
1/18/2018 International Fair
1/26/2018 Spirit Sticks for sale 7:15-7:40am
2/2/2018 A+FCU Green Apple Deposit Day (7:15-7:40)
2/17/2018 Faculty Follies
2/17/2018 Destination Imagination Tournament
3/2/2018 A+FCU Green Apple Deposit Day (7:15-7:40)
3/24/2018 Spring Carnival
4/6/2018 A